De Stichting

De Macina Foundation is een Nederlandse stichting en heeft tot doel onderwijskundige hulp te bieden aan kinderen uit kwetsbare families in Ghana. De Macina Foundation heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dit betekent dat de giften aan Macina aftrekbaar zijn bij de belasting. Het RSIN is 851333011. De Macina Foundation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54507561. 

Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden: Mamud Diallo, Herma Dorresteijn, Joanne de Vletter en Cor van Gils. Zij stellen zichzelf aan u voor als u op hun naam klikt. De bestuursleden werken vrijwillig voor de Macina Foundation. De stichting maakt geen winst, alle donaties en financiële opbrengsten gaan naar het project in Ghana.

Op 21 januari 2012 viert het bestuur de oprichting van de Macina Foundation in Het Wapen van Bunnik. (op de foto: Jan-Dirk, Mamud, Herma, Lucie)

Het belangrijkste project is een computerschool in Kokrobite, een klein dorp in de regio van Accra in Ghana. Kokrobite ligt aan de kust in Ga West (gele gebied op de kaart).

De naam 'Macina' verwijst naar het koninkrijk, dat zich heeft ontwikkeld vanuit het Ghana koninkrijk (ca. 830 - ca. 1235) dat ooit regeerde over een groot deel van Noordwest-Afrika. Het Macina koninkrijk bevond zich in het huidige Mali van 1818-1862. Macina weerspiegelt het voornemen van de stichting om de trots van kinderen te vergroten.

Filmpje over het koninkrijk Macina https://www.youtube.com/watch?v=V_3s6Zq61l4 

Sponsors van de stichting

STEUN ONS!
Wilt u ons steunen? Doneer dan op rekening nummer NL94TRIO0254659624